Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Aký budeš, cestovný ruch v 21. storočí ?

...listom z 6.apríla 2020 ste sa obrátili na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo veci „Ako riadiť cestovný ruch v21.storočí alebo záchranné opatrenia pre jeho ďalší rast“. Jeho obsahom je množstvo návrhov, ktoré budú určite slúžiť ako podnetná inšpirácia pri riešení súčasnej ťažkej situácie spôsobenej pandémiou, ktorá zasiahla celú našu ekonomiku..

24.4.2020, Ing. Michaela Kovačičová, poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky SCR

...Cestovný ruch na Slovensku síce prešiel privatizáciou, ale nie transformáciou...

5.2.2002 – Rudolfa Vallová - na prelome tisícročí „Majster plán chýba ale nielen to“

...skúsenosti teda ukazujú, že veľa času aenergie sa musí venovať, aby komunity rozoznali, do čoho sú vrámci rozvíjania priemyslu cestovného ruchu vťahovaní aže je to oveľa viac ako vybudovať si penzión, učiť ľudí jazdiť na koni alebo sprevádzať ľudí po horách. Je to oveľa viac. Ľudia si musia uvedomiť vtieravú povahu cestovného ruchu. To je aj dôvod, prečo ľudia na otázku, či by radi robili vo fabrike alebo vturizme odpovedia: ďakujem pekne, radšej vo fabrike...

4.2.2002, Dr. Jonathan Edwards z Univerzity Bournemouth - na prelome tisícročí „Vtieravá povaha turizmu“

...znamená to, že zamestnanosť v službách sa zvýši aspolu stým bude rásť aj počet ľudí zaoberajúcich sa cestovným ruchom. Tomuto trendu je potrebné pripraviť aj školstvo...verí svetovým ekonómom, ktorí tvrdia, že svetovú ekonomiku budú vbudúcnosti podopierať tri základné piliere: technológie, telekomunikácie a cestovný ruch...

4.2.2002, profesor Gianfranko Nobis - na prelome storočí „Ceny sa odvíjajú od kvality“

...v teoretickej rovine sa ekonomické zdravie hotela pohybuje okolo 45-percentnej ročnej priemernej využiteľnosti lôžkovej kapacity... bude sa treba zaoberať skupinami nákladov, ktoré sú vysoké... prvou skupinou je spotreba surovín apotravín, druhou sú energie všetkých druhov atreťou osobné náklady. Do tejto skupiny patria aj náklady na ubytovanie astravovanie zamestnanca, na pracovné oblečenie, výchovu avzdelávanie a, samozrejme, aj odmeňovanie...

17.3.2002, Ing. Zuzana Šedivá, prezidentka ZHR SR – na prelome storočí „Strategické smerovanie hotelierstva“

...zrejme by bolo najrozumnejšie alogické, keby turistické informačné kancelárie patrili združeniam cestovného ruchu. Pokiaľ ide ovzájomnú porovnateľnosť azlučiteľnosť informácií, domnievam sa, že by stačilo, aby ich charakter bol po dohode so zainteresovanými celospoločenskými inštitúciami vymedzený predpisom alebo metodickým usmernením príslušného rezortu. Garantovať národný informačný systém musí zrejme tak isto príslušný rezort...

6.3.2001, predseda ZMOSu Michal Sýkora – na prelome storočí „Taktovka bez dirigenta“

AktualityImage

Stravné poukážky a zdravá výživa

18.1.2021

Zdravé stravovanie počas pracovného dňa posilňuje imunitu. Mnohí však prídu do práce aj bez raňajkovania. Niektorí šetria na strave a za stravné poukážky kupujú potravinový tovar, teda potraviny, z ktorých si následne varia sami doma po návrate z práce. Je to zdravý spôsob života? Aké to má súvislosti? Kto to môže za nezdravý prístup zamestnanca k teplému jedlu počas pracovného dňa?

Viac informácií nájdete tu.
Image

Turizmus v mestách dlhodobo utrpí

17.1.2021

Následkom Corony krízy utrpel turizmus vážne škody. Očakáva sa, že dlhodobo utrpia predovšetkým mestá. Zachrániť situáciu môže len nová stratégia. Ináč je predpoklad, že úroveň výkonov dobehneme až po roku 2023! V článku nájdete aj postoj k turizmu v regióne Stuttgart (mesto vrátane jeho okolia).

Viac informácií nájdete tu.Image

Privatizácia po nemecky:

17.1.2021

Zlé rozhodnutia stoja peniaze. Platí to aj pre zničené hotelové siete v bývalom NDR „Interhotel“, pretože tým sa stratil dlhé roky budovaný know-how porovnateľný s troj- či štvorhviezdičkovými hotelmi v západnej Európe. Dnes funguje len 12 z nich. Čo sa s nimi stalo a čo sa máme z privatizácie poučiť?

Viac informácií nájdete tu.
Image

Hotelieri, inšpirujte svojich hostí!

8.12.2020

Vtomto ťažkom čase majú azda všetci hotelieri pocit, že ťarcha Corona krízy je neprimerane veľká. Čo poviete zvýšiť si svoj vlastný optimizmus marketingovou ideou „Hotely spríbehom“? Je tisíc možností, ako pozvať návštevníkov do vášho hotela či penziónu, ato, ku ktorému ma inšpiroval dom manželky Mórica Beňovského, veľkého cestovateľa akráľa Madagaskaru, je jedinečný, autentický anezabudnuteľný. Len možno ľudia o ňom nevedia...

Viac informácií nájdete tu.

Image

Turistom vo vlastom meste

7.12.2020

Tak nazvali Bratislavčania z mestskej organizácie Bratislava Tourist Board (slovensky povedané: Združenie cestovného ruchu podnikateľov Hlavného mesta Bratislavy). Vedie ho Vladimír Grežo a hovorí, že úlohou tejto organizácie je propagovať a spájať, prioritne komerčné prostredie s mestom. Je to trochu iný pohľad na turistickú destináciu ako je môj. Je podnetom pre diskusiu, pomocou ktorej môžeme my všetci urobiť ďalší krok k novému zneniu zákona o podpore cestovného ruchu na Slovensku.

Viac informácií nájdete tu.

Image

Covid : Čo treba vedieť o horských dopravných zariadeniach

7.12.2020

Zimný pobytový cestovný ruch je pre podnikateľov každej hornatej krajine najvýznamnejším činiteľom regionálneho rozvoja. Ako ovplyvní Corona kríza ich situáciu? Horské dopravné zariadenia sú ťahúňom zimného strediska a dodávajú mu jedinečný charakter. Horským rekreačným strediskám patrila už v minulosti veľká pozornosť, pričom do ich vybavenie tieklo nemálo financií. Ich návratnosť je pomalá, pretože zväčša fungujú len počas zimnej sezóny a to len za vhodného počasia.

Viac informácií nájdete tu.

Image

Covid a tatranský „Zlatý týždeň"

29.11.2020

Cestovný ruch má veľký význam v oblasti zdravotnej prevencie, športu, kultúry, upevňovania národného povedomia... a nakoniec aj udržania mieru. Je úlohou vlády a nás všetkých v odbore nenechať ho padnúť. Alebo?

Viac informácií nájdete tu.

Image

Populizmus rekreačných poukážok

26.11.2020

Cestovný ruch oslovuje veľmi veľa voličov. Nielen podnikateľov a poskytovateľov služieb, ale predovšetkým účastníkov. Preto nie je sa čomu čudovať, keď politici chcú žať populizmom pri podpore rozvoja cestovného ruchu úspech.

Viac informácií nájdete tu.

Image

Chýba nezávislá hotelová sieť na medzinárodnej úrovni

25.11.2020

Nechcem kritizovať know-how v slovenskej hotelovej sfére. Poznám hotely, ktoré sú skutočne na výške, ale tie buď žnú úspech na základe poznania starého know-how siete Interhotelov alebo patria do siete niektorých medzinárodných reťazcov. K úspechu nám chýba predajná sieť. Vytvorená v rámci nezávislej národnej hotelovej siete môže založiť centrálny rezervačný systém ubytovania. Je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako zvýšiť návštevnosť a tým aj počet prenocovaní.

Viac informácií nájdete tu.

Image

Otvorenie portálu „Cestovný ruch v 21.storočí“

20.11.2020

Cestovný ruch čaká transformácia. To znamená, že niektoré veci sa musíme naučiť vidieť iným spôsobom. Pomerne dlhé obdobie som pôsobila vzahraničí amala som možnosť porovnávať apremýšľať otom, ako by mal cestovný ruch unás, na Slovensku, vyzerať. Otváram týmto diskusiu na viaceré témy, vprvom rade onovom „integrovanom informačnom systéme riadenia cestovného ruchu“, ktorý by mal byť novým riadiacim nástrojom mnohosektorového odvetvia voblasti regionálneho rozvoja cestovného ruchu, o „integrovanom informačnom apropagačnom systéme cestovného ruchu“ ateda aj ootázkach, ako robiť veci efektívnejšie za rovnaké financie (viac ich nebude po Corona kríze) ao „riadení kvality“ ako o podstatnému fenoménu, ktorý podporuje konkurencieschopnosť na domácom či zahraničnom trhu.

Viac informácií nájdete tu.