Na začiatok jeden príklad. Obe sme boli činné v zahraničnom obchode. Ona v tovarovej sfére mala pod dohľadom export, ja som bola činná vo sfére „neviditeľného exportu“ – cestovného ruchu, incomingu. Ona uzatvorila v mene výrobcu obchod v objeme desiatok vagónov. Jeden vlak naložený tovarom predstavoval hodnotu, ktorú, ak som ju chcela dosiahnuť, musela som usilovne pracovať s dvomi zamestnankyňami celý rok…

Po dvanástich rokoch, práve v čase Corona krízy, sa znova vraciam k téme podnikanie v cestovnom ruchu. Beriem ho už z nadhľadom, neosobne, realisticky a uvedomujem si, že hoci cestovný ruch v rámci Corona krízy utrpel snáď najviac zo všetkých hospodárskych odvetví, bude možno aj posledný, ktorý sa z tejto krízy dostane. Pre podporu jeho rozvoja bude potrebné na úrovni vlády prijať účinné opatrenia aj v oblasti dane z príjmov.V súvislosti s touto témou pripomínam moje články a dovoľujem si otvoriť na túto dôležitú tému diskusiu:

Nemci zhodnocujú a čo my

Keď percento nestačí