Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Po vode, súši, ale i vzduchom

1.11.2020

Cestovný ruch je spojený skaždou formou dopravy. Jej rozvoj stimuluje alebo obmedzuje rozvoj cestovného ruchu. Ako to vyzerá v leteckej, vodnej, vlakovej ale aj osobnej motorovej doprave?