Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Komplexnosť vybavenia – rozhodujúci nástroj pre predĺženie sezóny

20.11.2020

Sezónnosť je hlavným problémom cestovného ruchu a tak jej predĺženie je v záujme každého podnikateľa. Sezónnosťou trpia nielen strediská cestovného ruchu, ale aj mestá – vrátane kúpeľov, pretože mestská turistika sa začína od marca/apríla akončí v októbri. Preto komplexnosť ponuky služieb je rozhodujúci nástroj, ako zvýšiť efektivitu vo sfére cestovného ruchu. Len tak sa dá pritiahnuť pozornosť náročnej klientely, ktorá cestuje za oddychom viackrát ročne.