Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Obchod so službami cestovného ruchu

6.4.2020

To, čo vsúčasnosti nefunguje, je konkurenčná schopnosť Slovenska predať (umiestniť) svoj produkt na zahraničných trhoch tak, aby transakcia bola pre ubytovacie zariadenia efektívnejšia. Viem, o čom je reč, pretože sama mám dlhoročné skúsenosti z praxe aj v obchodnej, ba aj v marketingovej oblasti.

Chýba nezávislá hotelová sieť na medzinárodnej úrovni

20.11.2020

Nechcem kritizovať know-how vslovenskej hotelovej sfére. Poznám hotely, ktoré sú skutočne na výške, ale tie buď žnú úspech na základe poznania starého know-how siete Interhotelov alebo patria do siete niektorých významných globálnych hotelových reťazcov. Rýchlo rastúci počet nových hotelových škôl nepripravil „hotový“ dorast, nepresvedčil o poznaní včas zachytiť svetové trendy, ktoré sa menili – predovšetkým v oblasti marketingu (marketing) a predaja (sales).