Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Zákon 170/2018 o zájazdoch alebo Sloboda pohybu služieb cestovného ruchu na území členských štátov EÚ

1.11.2020

Zákon 170/2018 je aplikáciou európskej smernice a ako taký je záväzný v plnom rozsahu. Ak nám, ako štátu, niečo nevyhovovalo, mohli sme túto smernicu rozporovať. Bolo by lepšie, keby sme mali, ako sa vyjadril Richard Sulík za ním vedenú stranu SaS, v legislatívnej komisii EP svojho zástupcu - právnika. Potom by naša republika mohla efektívnejšie zasiahnuť už v čase legislatívnej tvorby. Pretože pri novelizácii zákona šlo o „otvorenie hraníc EÚ pre voľný pohyb služieb cestovného ruchu“, ktorý bol – napriek plnej „slobode pohybu tovaru“, donedávna oklieštený (a zostáva naďalej oklieštený napr. vo sfére bankových služieb). O čo v tomto prípade ide?

Návrh legislatívnych zmien v zákone č. 170/2018

1.11.2020

Zákon bol schválený v slovenskom parlamente bez jedinej zmeny – zákon č. 170/2018 Zb. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Aké zmeny sú nevyhnutné?