Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu

20.11.2020

Vari musela prísť Corona kríza, ktorá ukázala, ako labilne je na tom odbor (počas môjho štúdia sme ho nazývali priemyslom cestovného ruchu) aže jeho transformácia/reforma je nevyhnutná. Znamená to, že riadiaca schéma, ako aj nástroje riadenia – vrátane legislatívy, musia prejsť analýzou anásledne verejnou diskusiou, aby sme vytvorili novú, efektívnejšiu, vyššiu platformu riadenia. Makroekonomického, regionálneho ako aj podnikového riadiaceho systému.Týka sa to aj zákona opodpore cestovného ruchu

Populizmus rekreačných poukážok

24.11.2020

Cestovný ruch oslovuje veľmi veľa voličov. Nielen podnikateľov a poskytovateľov služieb, ale predovšetkým účastníkov. Preto nie je sa čomu udovať, keď niektorí politici chcú žať populizmom pri podpore rozvoja cestovného ruchu žať úspech. Aj preto by sme nemali zabúdať na odbornosť pri zavedení rekreačných poukážok.