Obchod so službami CR pre domácich a zahraničných návštevníkov/turistov nie je pre cestovné kancelárie tak atraktívny, ako v prípade predaja zahraničných zájazdov a služieb CR. Sami sme videli, že po uvoľnení opatrení pre Corona krízu mnohé cestovné kancelárie pri organizovaní balíka služieb (zájazdy) pre domácich turistov zostali v úzadí. Pritom aj nízke percento z obchodnej transakcie (organizovanie predaja alebo za jeho sprostredkovanie) by znamenal pre tieto obchodné subjekty finančný prínos.

Domáci trh pre cestovky nezaujímavý

Kedysi známy „veľkopredaj“ domácich zájazdov, ktorý umožnil dosahovať vyššie zisky pri nižších nákladoch, akoby vymizol. Vysoká cenová úroveň ubytovacích služieb na Slovensku, o ktorej sa zmieňuje nejeden cestovateľ alebo znalec odboru, nevypovedá o dobrej znalosti využívania nástrojov cenovej politiky na strane ponuky. S blížiacim sa termínom realizácie sa preto môže stať, že niekomu buď „prasknú nervy“ a s cenami ide dole, alebo svoje zohrá korupcia. Práve tej môžeme vďačiť za destabilizovanie trhu v minulosti. Obchod (hlavne na zahraničných trhoch) má svoje pravidlá. Ak ich niekto ničí korupciou, trh nemá šance prirodzenou cestou sa stabilizovať. Tým sa zároveň ničia podmienky pre štandardizáciu predajných procesov prebiehajúcich v predajných reťazcoch. Slovensko po „nežnej revolúcii“ malo zopár incomingových cestovných kancelárií, ktorí pre neférové podmienky prevládajúce na slovenskom trhu museli z trhu odísť (T-Ski, ITS Slovakia, CK Pressburg ai.) V takom prostredí vysokoprofesijný prístup k podnikaniu nemá šancu.

Nenapravené chyby minulosti

Nerozumnej, až nelogickej privatizácií ubytovacích zariadení Slovensko stratilo know-how domácich hotelových sietí, ktoré boli vlastné mnohým štandardným hotelom v sieti Interhotel. Viem, o čom hovorím, pretože skúsenosti o jednej z nich som získavala v podniku Interhotel Bratislava ako aj v bývalom Hoteli Forum Bratislava, jednej zo značiek hotelovej siete Intercontinental. Ak „by bolo bývalo“, tak dnes existuje centrálny hotelový rezervačný systém ako servis pre národnú hotelovú sieť, ktorá by vyvažovala nedostatky globálnych rezervačných systémov a v súčasnosti – v čase Corona krízy, by dokázala rýchlejšie a efektívnejšie riešiť krízový stav. Hotel potrebuje cca 40% vyťaženosť ubytovacej kapacity (mnohé dosahujú menšiu a prežijú), aby sa udržali dlhodobo nad vodou. To znamená 4-5 mesiacov 100% vyťaženosti v roku… Pritom Veľká noc vypadla a Vianoce či Silvester 2020 sú v nedohľadne.

Nezávislé hotelové reťazce

Zmeniť túto situáciu by bolo možné inicovaním zriadenia „nezávislých hotelových reťazcov“, ktoré následne môžu investovať do vlastných centrálnych rezervačných systémov, resp. obdobným spôsobom (napr. založením licenčnej spoločnosti pre tento účel). Výhoda takého riešenia je, že hotelieri v sieti získajú rýchle a pre ich riadenie adekvátne informácie o trhu, čím získajú čas pre lepšiu orientáciu pri stanovení vlastnej obchodnej stratégie.

Niektorí hotelieri síce hovoria,

že podobné kroky už nie sú aktuálne, pretože túto oblasť už ovládli globálne rezervačné systémy. Nie je to však pravda. Predaj cez globálne rezervačné systémy sa realizuje na základe kľúča, ktorý nemá nič spoločné s pomerom „kvality a ceny“. Práve tento pomer získava v súčasnosti v obchodnej sfére (aj tovarovej) na význame, takže má zmysel posilniť obchodné pozície na národnej báze ako protiváhu ku globálnym systémom. Samozrejme, že globálny predajný systém bude vždy pre ich vlastníkov efektívnejší, pretože pracuje vďaka IT technológiám na základe vysokej štandardizácie predaja. Ale to prináša vysoké zisky pre vlastníkov systému, menej už pre ubytovacie zariadenia. Navyše hotely združené v nezávislej hotelovej sieti si vytvárajú možnosť jednoduchšej, efektívnejšej i rýchlejšej komunikácie s obchodnými partnermi. Len treba to robiť na profesionálnej úrovni (teda nie formou ako napr. zakladaním „destinačných cestovných kancelárií).

Skúseností z národných hotelových rezervačných centrál je možné následne využiť

aj v kongresovej turistike.

Nenavrhujem nič nové. Napríklad aj podnikatelia v Davose (Kantón Grraubuenden vo Švajčiarsku) známy nielen pre alpské lyžovanie ale aj pre kongresovú turistiku a organizovanie Svetového ekonomického fóra – WEF, sa rozhodli pred časom združiť sa za účelom organizovania kongresových akcií… samozrejme, že na Slovensku v dôsledku roztrieštenia „turistických destinácií“ nie je na podobné kroky zatiaľ pripravená pôda, ale čo nie je, môže byť, lenže pre to, aby to bolo, treba niečo urobiť.

O svojom šťastí rozhoduje obchodník sám

Globalizácia prináša so sebou výhody, ale aj riziká. Každý, kto je za harmonické vyváženie vie, že vysoké plus môže váhy zvrátiť. Preto pre vyváženie váh je potrebný ďalší krok – a ten je možný realizovať LEN priamo na mieste. Každý jeden obchodník rozhoduje o svojom osude, ale rovnako aj o možnosti vzájomného spájania sa za účelom dosiahnutia vyšších ziskov (zníženia strát, stabilizácie podnikania ap.). Rozhoduje len vôľa strán k spoločnej dohode. Tak, ako je to potrebné pri združovaní sa do lokálnych/oblastných/regionálnych združení cestovného ruchu za účelom marketingu produktu cestovného ruchu, tak je to možné aj v oblasti podnikania. Preto si myslím, že oblasť podnikania v cestovnom ruchu by malo byť na vládnej úrovni zastrešené Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré ma „obchod a investície do podnikania“ pod palcom. Ako na to? Reforma je za dverami….