Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Počiatočné odborné vzdelávanie

1.11.2020

Zo strany pedagógov by nemalo byť nič dôležitejšie, ako pripraviť žiakov na ich budúce povolanie. Súvisí s tým výber školy, neskôr zaradenie sa do pracovného a tým aj do sociálneho života. Preto zo strany samosprávnych orgánov vo veci odborného vzdelávania by nemalo byť nič dôležitejšie, ako vytvoriť „most“ medzi školou a praxou a zo strany zamestnávateľov a ich profesijných zväzov by nemalo byť nič dôležitejšie ako dorastový marketing. Ako to však vyzerá v praxi?

Odborné vzdelávanie a kariérne poradenstvo

1.11.2020

Švajčiarsko je „Spitzenreiter“ voblasti duálneho vzdelávania. Malo by byť pre nás vzorom. Švajčiarsko má sto ročnú históriu kariérneho poradenstva. Nemôže byť pre nás vzorom. Pretože počas dlhých rokov sa vytvoril komplikovaný systém, ktorého udržanie stojí množstvo peňazí. Preto, ak chceme lepšie pripravovať do praxe odborný dorast, musíme niekde začať. Začať ale tak, aby sme o 5 rokov nezačínali znova od nuly. Preto som počas môjho pobytu ako nezávislá novinárka navštívila odborníkov a napísala o tom pre Vás zopár článkov. Aby sa otvorila diskusia. Ako robiť lepšie a ako to dosiahnuť najlacnejšie.