Riadenie kvality nepatrí štátu!

Štát je povinný zabezpečiť rámec pre legislatívnu ochranu spotrebiteľa, pritom nemá právo vyššou alebo nižšou právnou normou miešať sa do riadenia kvality! Rovnako ani žiadna skupina, hoci by to bola hneď regionálne…

Riadenie kvality nepatrí štátu