Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Po vode, súši, ale i vzduchom

3.4.2001

Cestovný ruch je spojený s každou formou dopravy. Jej rozvoj stimuluje alebo obmedzuje rozvoj cestovného ruchu. Ako to vyzerá v leteckej, vodnej, vlakovej ale aj osobnej motorovej doprave?

Svetoznáme Coca-Cola

26.-27.5.2020

Zodpovednosť za výchovu preberá aj priemysel: Čo vedia študenti jednej strednej hotelovej školy o nápoji Coca-Cola? Hovorí Boris: Vďaka výkladu z histórie (v rámci vo výrobnom závode v Luke) sme sa konečne dozvedeli, ako to všetko bolo. Niektoré informácie môžem získať na Mas 1. V škole sme sa stretli s Coca-Colou v malom článku na hodine angličtiny..

Strategické smerovanie hotelierstva

Profesijné združenie vstupuje do novej etapy svojho rozvoja, tu už viac pôjde o kvalitu. Rozhovor s bývalou prezidentkou ZHR SR Ing. Zuzanou Šedivou

Knieža Svätopluk a tri prúty

5.4.2002

ZMOS nemá právo vzdať sa, čo mu podľa zákona patrí. Na margo spolufinancovania združení cestovného ruchu založených na dobrovoľnej báze.

Finančná spoluúčasť na kúpeľnej liečbe

27.-28.10.2000

Pacienti sa zaujímajú, čo všetko ovplyvňuje ekonomické možnosti kúpeľných organizácií. Viac o zmene financovania kúpeľnej liečby.

Kde sú tie naše ropné polia

29.1.2002

Termálne vody a minerálne pramene ako zdroj príjmov. Kritika privatizácie minerálnych vôd, z ktorých príjmy odišli do rezortu zdravotníctva. Mohla ich privatizovať radšej Dôchodková poisťovňa.

Mohli by ju mať v erbe

17.7.2002

Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach potrebovala na oživenie investície. Slúžila 65 rokov a zostarla bez údržby. Mesto by ju mohlo mať v erbe.

Na škodu sedíme na horúcom prameni

28.12.2000

O nevybavených návrhoch na kúpeľnú liečbu v Sociálnej poisťovni.

Rodia sa európske kúpeľné štandardy

19.7.2002

Kúpeľníctvo je jedna z najperspektívnejších foriem cestovného ruchu na Slovensku a chystá sa na európsku štandardizáciu kvality.

Zmeniť kúpeľné štatúty

17.7.2002

Chceme klasické kúpeľné zdravotníctvo alebo kúpeľnú rekreáciu? Ako získať kúpeľný štatút? Čo môže v tom urobiť mesto či obec pre dedinské kúpele?

Ako postupovať pri oceňovaní podnikov?

6.5.2001

Pohostinstvo a hotelierstvo cez prizmu odborníkov. Bližšie ku knihe Ing. Gustáva Sládeka, Dr.SC Podnikanie a štandard v hotelierstve a pohostinstve.

Bez predaja sa nepohneme

20.7.1999

Nerozvinutá obchodná sieť priemyslu cestovného ruchu so slovenským produktom. Kritika info systémov TIK, nedostatočnej angažovanosti domácich cestovných kancelárií a neschopnosti samotných hotelov vytvoriť vlastnú predajnú sieť.

Carlton tretieho tisícročia

10.10.2001

K otvoreniu „nového Carltona“ po jeho rekonštrukcii. Podpísaný mojim krycím menom Mária (druhé meno pri krste) Horská (narodená pri nohách Vysokých Tatier).

Čo brzdí horské strediská?

8.1.2002

Život káže postaviť sa čelom k nárastu problémov. O vývoji siete lanoviek a vlekov na Slovensku a o historickom poslaní ich združenia Lavex – založený na jeseň 1967!

Myslí na zisk, myslí na lyže

17.6.2002

Zimná turistika prináša podnikateľovi viac zisku ako letná. Avšak v zahraničí zaznamenávajú v tomto segmente oveľa vyšší nárast ako u nás na Slovensku.

Na boboch nielen v zime

21.11.2001

Nové investície do športových zariadení – 800 metrov dlhá bobová dráha v blízkosti Košíc vylepšuje komplexnosť prímestskej rekreácie Košičanov.

Perspektívy horských oblastí

24.7.2001

Životná úroveň vidiečanov závisí okrem iného aj od agroturistiky. Z pohľadu Liptovskej Tepličky.

Poloprázdne hotely živoria

26.10.2001

Neklamme sa, súčasnosť je totiž jednoznačne alarmujúca. V roku 2000 máme štatistických 366 hotelov, ktoré nemôžu stavať na reálnej kúpnej sile domáceho obyvateľstva.

Technický sneh ako prírodný

16.18.2.2001

Snežné delá sa stavajú štandardným vybavením väčšiny zimných stredísk. Účel návštevy zahraničných návštevníkov z jednotlivých vysielajúcich krajín avšak nepotvrdzuje, že po lyžovaní na Slovensku je veľký dopyt.

Turisti minú o tretinu menej

13.5.2002

Mimosezónne zľavy skresľujú finálnu ekonomiku služieb. Z časti aj pre tento dôvod priemerné výdavky zahraničných návštevníkov na osobu a deň už roky klesajú. Pri 5-ročnom porovnaní až o jednu tretinu.

Horehronie bez dobrých ciest

5.6.2001

Je hriechom nevyužívať prírodnú scenériu okolia Brezna. Inšpirujúci článok na základe rozhovoru s primátorom Brezna pre porovnanie čo bolo vtedy a čo je teraz.

Impulzy smerom k tvorbe zákona

1.8.2001

Aj v cestovnom ruchu sú väčšie územné celky z každej stránky výhodou. O jednom zmarenom pokuse vytvoriť ucelenú destináciu Zips – Spiš.

Samospráva do turizmu?

20.2.2020

Malokarpatský región ukázal životaschopnosť. Vďaka Združeniu miest a obcí Malokarpatského regiónu. Tak to bolo kedysi, v 21.stor. by za regiónom mal stáť niekto iný.

Dunaj atraktívny cieľ dovoleniek

28.4.2000

Čím priťahuje našich i zahraničných turistov európsky veľtok? O regionálnom marketingu na Dunaji.

Malokarpatská vínna cesta

24.-25.3.2000

Vzorový príklad destinačného marketingu v rámci reklamnej strany Hospodárskeho denníka „Dovolenka“.

Akoby to bol čas medzi úpadkom a oživením

23.2.2001

Komentár k predkladanému návrhu Národného programu rozvoja cestovného ruchu v SR s tabuľkou podielu cestovného ruchu v krajinách V4 na HDP v rokoch 1993-1997.

Cenová diskriminácia

20.2.2001

Komentár k duálnym cenám ubytovacích zariadení. Rozdielne ceny za tú istú kvalitu služieb sú v rozpore s platným zákonom 375/1999 o cenách. Pritom máme rok 2001.

Ceny sa odvíjajú od kvality

2001

Budúcu ekonomiku budú podporovať tri piliere: technológie, telekomunikácie a cestovný ruch, pretože vývoj ekonomiky praje rozvoju cestovného ruchu. Ceny reflektujú úroveň a kvalitu produktu! Vo svete a mali by to byť aj u nás.

Čím skôr na ten vlak nasadneme, tým lepšie

2.7.1999

Čo tak aplikovať francúzsky model riadenia? Porovnávanie inštitucionálneho riadenia cestovného ruchu medzi krajinami.

Chýba logo a slogan SR

16.5.2002

Deficit, ktorý y čím skôr mali pomôcť odstrániť umelci. V roku 2002 bolo možné počuť: Maďarsko – dvere dokorán, Rakúsko vonia farbami... porovnávanie loga štátnej marketingovej organizácie a sloganu vybraných štátov. Tie vydržali dodnes. U nás sa neustále menia.

Každý hrabe na svojom piesočku

2.8.2001

Ministri vlády SR sa musia na problémy pozerať z nadhľadu. Ako na tom bola Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

Majster plán chýba, ale nielen ten

5.2.2002

Kompletný pohľad na stav cestovného ruchu na Slovensku.

Odkiaľ berieme toľký optimizmus?

21.1.2002

Správa z 8. Medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour s vystúpením Waltera Leu, predsedu Európskej komisie pre cestovný ruch spolu s prehľadom devízových príjmov 1991-2000.

Skôr ako zavoláte 16 186

7.6.2001

Zastaraný informačný systém cestovného ruchu. História finančnej podpory informačných stredísk (TIK)a informačného systému cestovného ruchu. Je rok 2020 a integrovaný info systém CR stále neexistuje.

Taktovka bez dirigenta

6.3.2001

O decentralizácii koordinačných, plánovacích a metodických činností v oblasti cestovného ruchu na samosprávy vyšších územných celkov – uznesenie vlády č. 230/2000.

Trvalo udržateľný turizmus

3.4.2002

Výsledkom bude projekt pre strednú a východnú Európu – o prvom projekte, ktorý implementuje princípy trvalo udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici. Plní sa na základe medzištátnej dohody medzi Nemeckom a Slovenskom.

Vojna trestá cestovný ruch

6.11.2001

Pokles príjmov nezaznamenáva len Amerika a Európa. Čas vojnových konfliktov v islamskom svete komplikuje bezpečnosť na celom svete.

Vtieravá povaha turizmu

4.2.2002

Cestovný ruch? Ďakujem, to radšej pôjdem do fabriky! Rozhovor s Jonathanom Edwardsom z univerzity Bournemouth.

Zachráni vstupné naša múzeá?

20.2.2001

Múzeá sú nútené organizovať špeciálne akcie. Ináč z dotácií štátu nevyžijú.

Zaujímavá hra s číslami

2.6.2002

Čo väzí za vykazovanými devízovými výdavkami?

Pridlho stojíme na jednom mieste

27.12.2002

Cestovný ruch nevyhnutne potrebuje impulzy od vlády SR. UMB kvantifikuje strategické ciele do roku 2010.

Mosty medzi praxou a vzdelávaním

4.3.2002

V cestovnom ruchu je človek je to najcennejšie, čo firma má.

Aké sú naše šance ?

28.5.2001

Komentár k mestskému a kultúrnemu cestovnému ruchu a k medzinárodnej dopravnej dostupnosti Bratislavy ako hlavného mesta.

Gotická cesta príkladom

20.2.2001

Regionálny produkt cestovného ruchu sa netvorí ľahko. Z prípadu „Gotická cesta“ sa môžeme poučiť, ako by sme mali zostavovať regionálne produkty, ktoré sú trvalo udržateľné a neustále živé.