Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

DMO je „Fabrikou pre výrobu produktu CR“

1.11.2020

Produkt cestovného ruchu je často definovaný ako „súhrn služieb cestovného ruchu v danej oblasti“. Takáto definícia je zameraná na produkt (poznamenaná našim materialistickým myslením), nie na potenciálneho klienta, ktorému je potrebné vytvoriť „predstavu“ (image) o mieste, ktoré si vyberie za cieľ svojej cesty. Predstava o turistickej destinácii je imaginárna, ale zároveň musí byť konkrétna – viažuca sa nielen na „služby cestovného ruchu“, resp. na ich súhrn, ale na atraktivity (prírodné, kultúrne, architektonické, športové ai.) cieľového miesta – destinácie.

Zamotané klbko informačného systému cestovného ruchu

1.11.2020

Zo všetkých informačných centier pre cestovný ruch je TIK ich najstaršia forma. Štát do nej nalial už veľa peňazí (viď článok z prelomu tisícročí „Skôr ako zavoláte 16 185“), pričom v zmysle zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu jej umožňuje trojaké fungovanie: 1/ ako súčasť združenia CR pre informačné účely alebo 2/ zriadená obcou alebo 3/ iným subjektom. A to je zlé.