Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Úlohy samosprávy v cestovnom ruchu

1.11.2020

Oblasť regionálneho riadenia je jedna z najdôležitejších oblastí, ktoré by mali prejsť transformáciou. Nie je totiž možné, aby samosprávne orgány suplovali činnosť združení cestovného ruchu, teda organizácií destinačného managementu. V DMO by však mali byť združené všetky podnikateľské subjekty, pretože spôsob podpory rozvoja cestovného ruchu v regióne, v ktorom podnikajú je v ich vlastnom záujme. Štát a ani samospráva by nemali vstupovať do podnikateľského prostredia – vrátane svojou účasťou cez lokálne či regionálne združenia cestovného ruchu, ale v plnom rozsahu sa venovať riadeniu regionálneho rozvoja , v tom cestovného ruchu, na spravovanom území.